ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება- შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში მდ. აჭარისწყალზე ფუჭი ქანების სანაყაროების ნაპირდამცავი ნაგებობების რეაბილიტაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდამცავი ნაგებობების რეაბილიტაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტები;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge