ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - შპს ,,კარგო პარსელის“ ქიმიური პროდუქტის (კარბამიდი) საცავის (მშრალი ტვირთების ღია სასაწყობო მეურნეობის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქიმიური პროდუქტის (კარბამიდი) საცავის (მშრალი ტვირთების ღია სასაწყობო მეურნეობის) მოწყობა-ექსპლუატაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "კარგო პარსელი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი;


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge