ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოკამის მიმდებარედ, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ ვულკანური წიდის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადება


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ვულკანური წიდის მოპოვება

დაგეგმილი საქმიანობის გამნახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოკამის მიმდებარე ტერიტორია

გაცნობებთ, რომ სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადება). აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ დამატებითი საკითხების დაზუსტების მიზნით, სკრინინგის ანგარიშზე კომპანიას გაეგზავნა ხარვეზის დადგენის შესახებ წერილი. რის შემდეგაც საქმიანობის განმახორციელბელმა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განახლებული სკირნინგის განცხადება.