ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „კრწანისი როიალ რეზიდენსის“ მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის (ურბანული განვითარების პროექტი-12 ჰა) პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ურბანული განვითარების პროექტი (12 ჰა);

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კრწანისი როიალ რეზიდენსი” ;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, კრწანისის ქუჩა;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge