ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება- ქ. კასპში შპს “ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას” ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, ქ. კასპი, ფარნავაზის ქ. № 2; 

 

გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით სკრინინგის განცხადება სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა 2020 წლის 19 თებერვალს (იხ. ლინკი). ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, სრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი ხარვეზები, რაც სამინისტრომ წერილობით აცნობა შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ და აღნიშნულ პროექტზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. წერილი თანდართულ ფაილად). სამინისტროს წერილის საფუძველზე შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიამ“ უზრუნველყო განახლებული სკრინინგის წარმოდგენა.

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge