ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „ეკო ოილის“ მეორადი ზეთის გადამუშავების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეორადი ზეთის გადამუშავების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეკო ოილი”

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა №28

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  14 აპრილამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge