ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ადიგენის მუნიციპალიტეტში აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2020 წლის 25 მარტს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ადიგენის მუნიციპალიტეტში "აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის" გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/24515 ).

 

ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე მიმდინარე წლის 4 აპრილს, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე განთავსდა ინფორმაცია გზშ-ის ანგარიშზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების  საჯარო განხილვის ჩატარების გარეშე განხორციელდების შესახებ (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25556 ).

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 10 აპრილს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა "აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის“ გზშ-ის ანგარიშის პირველ ტომში ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორების მიზნით წარმოადგინა გზშ-ის ანგარიშის პირველი ტომის კორექტირებული ვერსია.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge