ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ- ქ. ფოთში, ლარნაკას ქუჩა N5-ში შპს „ფოთი ფაუნდრის“ მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი


2019 წლის 28 ნოემბერს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა ქ. ფოთში, ლარნაკას ქუჩა N5-ში შპს „ფოთი ფაუნდრის“ მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17161). აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით სამინისტრომ  2020 წლის 12 თებერვლის წერილით N1631/01 მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე, რის შემდგომაც შპს „ფოთი ფაუნრიმ“ სამინისტროშ წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია (იხ. განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/24495), ვინაიდან დამატებითი ინფორმაცია არ მოიცავდა სამინისტრიოს მიერ მოთხოვნილ სრულ ინფორმაციას, სამინისტრომ  აღნიშნული საკითხების დაზუსტების მიზნით კვლავ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე (იხ. წერილი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25564).
გაცნობებეთ, რომ სამინისტროს მოთხოვნის თანახმად,  ზემოაღნიშნული საკითხების დაზუსტების მიზნით შპს „ფოთი ფაუნდრიმ“ დამატებით წარმოადგინა დაზუსტებული დოკუმენტაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით. 
ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებითი წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 მაისამდე,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge