ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს „ბანი 13-ის“ ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მოწყობა-ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბანი 13“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი დ. აღმაშენებლის ხეივანი N50

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  11 მაისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

 

 

2020 წლის 25 მარტს შპს „ბანი 13“-მა სამინისტროში წარმოადგინა ქ. თბილისში ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი). 
მიმდინარე წლის 24 აპრილს შპს „ბანი 13“-მა წერილობით მიმართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა და  ითხოვა განახლებულ დოკუმენტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება შეწყვიტოს ადმინისტრაციული წარმოება წერილ N5137-ზე და დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება განახლებულ სკრინინგის განცხადებაზე.