ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ მდ. აჭარისწყალზე ფუჭი ქანების N7 სანაყაროს ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება/რეკონსტრუქციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“  მდ. აჭარისწყალზე ფუჭი ქანების N7 სანაყაროს ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების რეკონსტრუქციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: შუახევი მუნიციპალიტეტი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge