ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - საგარეჯოს რაიონში, ყანდაურას მიწების ტერიტორიაზე გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სარწყავი სისტემის მოწყობა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: რკ "იორლენდი"

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საგარეჯოს რაიონი

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  13 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

 

2020 წლის 24 მარტს რკ „იორლენდმა" სამინისტროში წარმოადგინა საგარეჯოს რაიონში, ყანდაურას მიწების ტერიტორიაზე გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი). 
მიმდინარე წლის 28 აპრილს რკ „იორლენდმა" წერილობით მიმართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა და ითხოვა განახლებულ დოკუმენტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება შეწყვიტოს ადმინისტრაციული წარმოება წერილ N5041-ზე და დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება განახლებულ სკრინინგის განცხადებაზე.