ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვებისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მეღვრეკისის მიმდებარე ტერიტორია

 

2020 წლის 11 მარტს სსიპ წიაღის ეროვნულმა სააგენტომ,  გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეღვრეკისის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვებისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადბა წარმოადგინა, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებ გვერდზე (იხ. ბმული). მიმდინარე წლის 31 მარტს სამინისტრომ შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება პროექტში არსებული ხარვეზების გამო (იხ. ბმული). აღნიშნულის საფუძველზე სსიპ წიაღის ეროვნულმა სააგენტომ წარმოადგინია კორექტირებული სკრინინგის ანგარიში.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე  eia@mepa.gov.ge