ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება- გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვებაში, შპს „ალფას“ მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ალფა“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 20 მაისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

 

2020 წლის 7 აპრილს შპს „ალფამ“ N 5775 წერილით სამინისტროში წარმოადგინა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვებაში მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების შესახებ განცხადება, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი). მიმდინარე წლის 6 მაისს შპს „ალფამ“ წერილობით მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა ზემოაღნიშნულ განცხადებაზე და განახლებულ დოკუმენტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება.

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება შეწყვიტოს ადმინისტრაციული წარმოება წერილ N 5775-ზე და დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება განახლებულ სკრინინგის განცხადებაზე.