ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩიხაში შპს „ეკოპეტროლის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მოწყობა-ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეკოპეტროლი“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩიხა


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  20 მაისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge