ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება- თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაფარეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ გელა გამტკიცულაშვილის არსებული წყალსაცავის (ტბორის) ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალსაცავის ექსპლუატაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ გელა გამტკიცულაშვილი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნაფარეული;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge