ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „ზმპ კომპანის“ წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საღებავების წარმოება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ზმპ კომპანი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. N152

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge