ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ინერტული მასალების კომბინატის” ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ინერტული მასალების კომბინატი”;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა სიმონეთი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

 

ადმინისტრაციული წარმოებაშეწყვეტილია (იხ. ლინკი).