ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თერჯოლაში, მდ. ჩოლაბურის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „მ გრუპის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მ გრუპი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა, მდ. ჩოლაბურის მიმდებარე ტერიტორია.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge