ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შპს „თოფიჩის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთპროდუქტების საცავის) მოწყობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „თოფიჩი;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 5 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge