ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვედა სიმონეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ფართობი - 0.07 ჰა თითოეულ ჭაბურღილზე), 151 475 მ³/წელიწადში თერმულ-მინერალური წყლის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება;

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვედა სიმონეთის მიმდებარე ტერიტორია

 


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 29 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge