ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტში მდ. რიონის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რიონის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სირიაჩქონი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge