ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯორჯია მეტალის“ მეტალურგიული საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნა: 2021 წლის 24 დეკემბრის N608 დადგენილების საფუძველზე, აღნიშნულ განცხადებაში ცვლილება შევიდა 2021 წლის 28 დეკემბერს.

 

განახლებული განცხადება შენიშვნების და მოსაზრებების წარმოდგენის ვადის ცვლილების შესახებ იხ. ლინკზე -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33578 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეტალურგიული საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;


დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯია მეტალი“; 


დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. არგვეთა;


დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:


2022 წლის 20 იანვარი, 13:00 საათი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა საქარას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;


საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.


გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა საქარას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 


დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 7 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. (გთხოვთ, შენიშვნების/მოსაზრებების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).

გაზიარება