ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - მარტვილის მუნიციპალიტეტში, შპს „მარტ-სტოუნის“ სასარგებლო წიაღისეულის (კირქვის) გადამამუშავებელი საწარმოს ქსპლუატაციის პროექტი

შპს „მარტ-სტოუნის“ მიერ, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა მარტვილის მუნიციპალიტეტში, შპს „მარტ-სტოუნის“ სასარგებლო წიაღისეულის (კირქვის) გადამამუშავებელი საწარმოს ქსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (იხ. ლინკი -https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33481).

 

2022 წლის 23 თებერვლის N 1716/01 წერილით, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33770).

 

გაცნობებთ, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით, მიმდინარე წლის 21 მარტს შპს „მარტ-სტოუნმა“ დამატებით წარმოადგინა  ინფორმაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით.

 

დამატებით ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 7 აპრილის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).

 

ვინაიდან შპს „მარტ-სტოუნმა“ 2022 წლის 28 მარტს კვლავ წარმოადგინა პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია, წერილობითი შენიშვნების და მოსაზრებების წარმოდგენის ვადაში შევიდა ცვლილება და განისაზღვრა 2022 წლის 13 აპრილის ჩათვლით (იხ. ლინკი).