ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - იმერეთის რეგიონში არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მშენებლობა-ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების განთავსების ობიექტის მშენებლობა-ექსპლუატაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი;

 


წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 5 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).

 

 

განახლებული განცხადება - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33987