ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ - ქალაქ ბათუმში, ფიროსმანის ქუჩა №14-ში, ყოფილი სპორტსკოლის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.N05.24.05.218) და შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა №7ბ-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.N05.24.05.250) სამშენებლოდ განვითარების მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმა

ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2022 წლის 21 მარტს  წარმოდგენილ იქნა   ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის N24 დადგენილება და თანდართული „ქალაქ ბათუმში, ფიროსმანის ქუჩა №14-ში, ყოფილი სპორტსკოლის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.N05.24.05.218) და შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა №7ბ-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.N05.24.05.250) სამშენებლოდ განვითარების მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმა”,  და სკრინინგის განცხადება (იხ. ელ. ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33883 ).

აღნიშნულ დოკუმენტაციაზე, დამგეგმავ ორგანოს  სამინისტროს მიერ 2022 წლის 13 აპრილის N3687/01  წერილით მიეწოდა შენიშვნები (იხ. Ელ. Ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33966 ).

 

ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2022 წლის 18 აპრილის N9509 წერილით, ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელების მიზნით, სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია სკრინინგს განცხადების შესახებ.

 

წარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 29 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge