ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „რეალ ინვესტის“ ინდივიდუალური განაშენიანების (ურბანული განვითარების) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ინდივიდუალური განაშენიანება (ურბანული განვითარება)

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რეალ ინვესტი“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სოფელი შინდისი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 17 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge