ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, შპს „იმერეთის“ „მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „იმერეთი“

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი:  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2018 წელი, 15 თებერვალი, 12:00 საათი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. № 7.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ  გარემოსდაცვით საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „გამა კონსალტინგს“ არაუგვიანეს 2018 წლის 8 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ. №17ა, საკონტაქტო პირი: ჯუღული ახვლედიანი,  ტელ: (032) 260-15-27. ელ ფოსტა: j.akhvlediani@gamma.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (32) 272-72-60;
  • ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ჭიათურა ნინოშვილის ქ. № 7;
  • გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „გამა კონსალტინგის“ ოფისი, ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ. №17ა.
გაზიარება