ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში ს.ს. `თელასი”-ს ქვესადგურ “ნავთლუღის„ 35კვ ღ.გ.მ-დან ქვესადგურ „აეროპორტის“ 35კვ ღ.გ.მ-მდე საკაბელო ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ესპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ს.ს. `თელასი”

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge