ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ქუთაისში, მოქალაქე ზაალ სახელაშვილის მიერ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია.


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  მოქ/ ზაალ სახელაშვილი
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ქუთაისი, არსენ ჯორჯიაშვილის N 45 
დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge