ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს ,,ქლინ რი პროსესის“ ქ. ქუთაისში პოლიეთილენის ფენების აღდგენისა და გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის ფენების აღდგენისა და გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,ქლინ რი პროსესის“;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის N88;
 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge