ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. თბილისში, შ.პ.ს. "ბიოდიზელი ჯორჯია"-ს ბიოდიზელის საწვავის წარმოების (ნარჩენების აღდგენა) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბიოდიზელის საწვავის წარმოება (ნარჩენების აღდგენა)დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა:ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ.#15დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შ.პ.ს. "ბიოდიზელი ჯორჯია"დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- შპს „სოლო ენერჯის” 8.35 მგვტი სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სოლო ენერჯი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  დუშეთის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - სსიპ ქალაქ ბაღდათის N2 საჯარო სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისმოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ ქალაქ ბაღდათის N2 საჯარო სკოლადაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქი ბაღდათიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

განცხადება “დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა - მოედნების გაფართოების პროექტის” თაობაზე

მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს, შპს „RMG Gold“-მა წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება “დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა - მოედნების გაფართოების პროექტზე”. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, სამინისტრომ წარმოდგენილი განცხადება განათავსა ვებ გვერდზე.ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, სამინისტრომ, მიმდინარე წლის 21 დეკემბერს,  N11432/01 წერილით მიმართა კომპანიას პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით.კომპანიის მხრიდან დაზუსტებული ინფორმაციის წარმოდგენისთანავე, საზოგადოების ინფორმირების მიზნით,  წარმოდგენილი ინფორმაციის განთავსება ასევე მოხდება სამინისტროს ვებ.გვერდზე.

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება-გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „ლეგომეტალის“ ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის სხმულების წარმოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის სხმულების წარმოების პროექტი (ნარჩენების აღდგენა)დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: გარდაბნის რაიონი, სოფელი მარტყოფიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ლეგომეტალი“დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის" სკოპინგის განცხადებების თაობაზე

მიმდინარე წლის 11 დეკემბერს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’ სამინისტროში განსახილველად წარმოადგინა სკოპინგის განცხადებები შემდეგ პროექტებზე:1. ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის შენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი2. 220კვ ეგხ. „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი3. 500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანური“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი4.220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურიის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი5. 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიაღნიშნული სკოპინგის განცხადებები თანდართული დოკუმენტაციით განთავსდა სამინისტროს ვებ. გვერდზე მიმდინარე წლის 13 დეკემბერს.მიმდინარე წლის 20 დეკემბერს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’  N7049/01 წერილით მიმართა სამინისტროს. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ პროექტებში შესაძლოა აისახოს  ცვლილებები და შესაბამისად, ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აღნიშნულ პროექტებზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოებები დაიწყება განახლებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ.

სკოპინგის განცხადება -კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯია“ ქარის ელექტროსადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ქარის ელექტროსადგურის მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 14 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვახვრელში მდინარე მტკვრის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვახვრელიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 28 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება-სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გამარჯვებაში სასარგებლო წიაღისეულის (თიხა-თაბაშირის) მოპოვება

საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (თიხა-თაბაშირის) მოპოვება;საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გამარჯვების  მიმდებარე ტერიტორია.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 28 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge