ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საჩხერის მუნიციპალიტეტში შპს „უსასრულო ენერგიას“ 85 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის „იმერეთი-1“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება -  ქარის ენერგიის მეშვეობით ელექტროენერგიის წარმოება

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს  ,,უსასრულო ენერგია’’;

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი;

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

 

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში - ტომი 2

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში - ტომი 3  (გეოლოგია)