ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შპს “გრინ რეზორტის“ მრავალფუნქციური სასტუმრო, საკურორტო-გამაჯანსაღებელი და საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მრავალფუნქციური სასტუმრო, საკურორტო-გამაჯანსაღებელი და საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გრინ რეზორტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2020 წლის 20 თებერვლამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის  მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თელავის მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდინარე თელავის ხევის (ნატანდამჭერებთან) გაწმენდითი სამუშაოების (წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოები) განხორციელებას პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე თელავის ხევის (ნატანდამჭერებთან) გაწმენდითი სამუშაოების (წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოები)დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილისაქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კორშაში მდინარე ხევსურეთის არაგვის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ხევსურეთის არაგვის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილისაქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კორშადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერხვისმინდორში მდ. არეშის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერხვისმინდორში მდ. არეშის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტის სკრინინგის განცხადება, აღნიშნული განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16978 )დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ (იხ. წერილი N 664/01).  

სკრინინგის განცხადება - ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "კომპანია ბლექს სი გრუპი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გომი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 თებერვლამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ განცხადებაში გამოვლენილი რიგი უზუსტობების დადგენის მიზნით სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი).

სკრინინგის განცხადება - ქ. რუსთავში, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ რუსთავის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვილების (N1 ღუმელის დემონტაჟი) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობებეის ცვლილება (N1 ღუმელის დემონტაჟი); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - „ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების შესახებ

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“  მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სამინისტროში 2019 წლის 11 ივნისს წარმოდგენილი იქნა „ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც 2019 წლის 14 ივნისს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/13704 ). ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, 2019 წლის 7 აგვისტოს N 7780/01 წერილის საფუძველზე სამინისტრომ შეაჩერა პროექტის განხილვა. სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ 2020 წლის 24 იანვარს წარმოადგინა დაზუსტებული დოკუმენტაცია პროექტთან დაკავშირებით. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე დამატებით წარმოდგენილ დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ფანშეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის (ნახშირმჟავა მინერალური წყლის) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნახშირმჟავა მინერალური წყლის (416 100 მ3/წელ) ჩამოსხმის მიზნით მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ფანშეთის მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - გორის მუნიციპალიტეტში, ქ. გორში კ/დ პარკისა და „ჭალის დასახლების“ მიმდებარედ მდ. მტკვრის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. მტკვრის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილისაქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, ქ. გორში კ/დ პარკისა და „ჭალის დასახლების“ მიმდებარედდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge