ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საჯიჯაოში შპს „ინერტული მასალების“ სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ინერტული მასალები“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საჯიჯაო;  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „სანიტარის“ წყალსაცავის (თევზსაშენი ტბორის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალსაცავის (თევზსაშენი ტბორის) მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სანიტარი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. აღთაკლია;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  23 ივნისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - სს „საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემის“ ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზის (500 კვ.) „წყალტუბო-ახალციხის“ გაყვანის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზის (500 კვ.) „წყალტუბო-ახალციხის“ გაყვანა. დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს, ვანის, ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტები. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბოდბეს მიმდებარედ შპს "ბარაქას" საწარმოს კუთვნილი ბაღების ტერიტორიაზე სამელიორაციო სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სარწყავი სისტემის მოწყობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ბარაქა"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბოდბეს მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯორჯიან პეტროლიუმის“ 6520 მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 6520 მ3 მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ჯორჯიან პეტროლიუმი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დიდი ჯიხაიში; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის" ტერმინალის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (5000 კუბ.მ. მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავი რეზერვუარის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი)

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (5000 კუბ.მ. მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავი რეზერვუარის მშენებლობის და ექსპლუატაცია); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი ; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 აგვისტომდე მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge    განახლებული განცხადება იხილეთ ლინკზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25736   

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ონის მუნიციპალიტეტში, შპს „ევორდ ფექტორის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „ევორდ ფექტორის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ონის მუნიციპალიტეტში სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25680 )დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ (იხ. წერილი N 5249/01) 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სადახლო-ბაგრატაშენის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან, საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვართან, მდინარე დებედაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 7 მაისის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სადახლო-ბაგრატაშენის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან, საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვართან, მდინარე დებედაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. აღნიშნული გზშ-ის ანგარიში განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ბმული). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 5251/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკოპინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავსადგურის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს კორპორაცია ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგური"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 2 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.