ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ზესტაფონში, შპს „ეკოპეტროლის“ ავტოგასამართ სადგურზე არსებული 23000 ლიტრი საერთო ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მიმდებარედ, დამატებით 22000 ლიტრი ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეკოპეტროლი“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ზესტაფონი, ვლადიმერ სტაროსელსკის ქ.№3

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

 

შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31993).