ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. ზუგდიდში შპს "კოლხეთი ცემენტის" ცემენტის წარმოების პროექტი

საქმიანობის დასახელება: ცემენტის წარმოება;

 

საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "კოლხეთი ცემენტი";

 

საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. N1

 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე წარმოდგენილ განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2021 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

 

შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31998 )