ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - უქმე დღეების გათვალისწინებით, „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ შესაბამისად, საჯარო განხილვისა და შენიშვნების წარმოდგენის ვადების ცვლილების შესახებ

ვინაიდან ,,უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 24 დეკემბრის N608 დადგენილების საფუძველზე, 2022 წლის 3 იანვრიდან 6 იანვრის ჩათვლით და 8-9 იანვარი ქვეყანაში გამოცხადებულია უქმე დღეებად, ქვემოთ ჩამოთვლილ პროექტებზე შეიცვალა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ შესაბამისად განსაზღვრული შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენის ვადები და საჯარო განხილვების თარიღები:

 

 

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება:

 

 

 • მარტვილის მუნიციპალიტეტში, შპს „მარტ-სტოუნის“ სასარგებლო წიაღისეულის (კირქვის) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები, განცხადებაში  (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33481 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 27 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 2 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge
 • ხოლო აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა, საჯარო განხილვის თაობაზე განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33520 ) მითითებული 2022 წლის 11 იანვრის ნაცვლად, გაიმართება 2022 წლის 17 იანვარს, 14:00 საათზე,  მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. სალხინოს ადმინისტრაციულ შენობაში; 

 

 

 

 

 

 

 • მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანის და სოფ. პატარა ქანდის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33497) მითითებული ვადის (2022 წლის 1 თებერვლის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 7 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.
 • ხოლო აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა, საჯარო განხილვის თაობაზე განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33546 ) მითითებული 2022 წლის 17 იანვრის ნაცვლად, გაიმართება 2022 წლის 24 იანვარს, 13:00 საათზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში (საზოგადოებრივი ცენტრი);

 

 

 

 

 

 

 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯორჯია მეტალის“ მეტალურგიული საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33524 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 7 თებერვლის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 11 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.
 • ოლო აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა, საჯარო განხილვის თაობაზე განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33554 ) მითითებული 2022 წლის 20 იანვრის ნაცვლად, გაიმართება 2022 წლის 26 იანვარს 13:00 საათზე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა საქარას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;

 

 

 

 

 

 

 • ქ. თბილისში, სს „თელასის“ ტრანსფორმატორებში გამოყენებული საიზოლაციო ზეთების რეგენერაციის (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშზე დამატებით წარმოდგენილ ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33537 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 3 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 10 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

 

 

 

 

 

 

 • გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვებაში შპს „საქართველოს სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის ცენტრი ეკოლოგის“ სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33472 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 24 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 28 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 

 

 

 

 

 

 

 • ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ს მდ. ბახვისწყალზე, ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ბახვი 1 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33570 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 23 თებერვლის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 25 თებერვლის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 

 

 

 

 

 

 

 • ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღორეშაში შპს „ლაიმსთოუნ ჯორჯიას” სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (გამარმარილოებული კირქვების) პროექტის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნების და მოსაზრებები, განცახებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33466 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 20 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 26 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 

 

 

 

 

 

 

 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, ი/მ გივი დეკანოიძის თევზსაშენი ტბორის მოწყობის მიზნით წყლის შესაკავებელი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნების და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33444 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 11 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 17 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 

 

 

 

 

 

 

 • ქ. თბილისში, შპს „პეტროკას ფიუელ სერვისიზ ჯორჯიას“ 5500 მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (20000 ტონა წლიური ტვირთბრუნვის გაზრდა 60000 ტონა წლიურ ტვირთბრუნვამდე) პროექტის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნების და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33464 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 20 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 26 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 

 

 

 

 

 

სკოპინგი:

 

 

 • ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სს „RMG Copper”-ის მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (მუშევანი 2-ის ოქრო-სპილენძის საბადო) მოპოვების პროექტის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი-https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33548 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 5 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 12 იანვარის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 
 • ხოლო  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა, განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33552 ) მითითებული 2021 წლის 4 იანვრის ნაცვლად, გაიმართება  - 2022 წლის 12 იანვარს, 14:00 საათზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუშევანის სარიტუალო დარბაზში;  

 

 

 

 

 

 

 • ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,კავკასიის სამთო ჯგუფის” 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ,,ტანძია" N69 ანძიდან - N85 ანძამდე მონაკვეთში საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33560 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 11 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 17 იანვარის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 
 • ხოლო  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა, სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33561 ) მითითებული 2022 წლის 10 იანვრის ნაცვლად, გაიმართება 2022 წლის 17 იანვარს, 14:00 საათზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. გეტას სარიტუალო დარბაზში;

 

 

 

 

 

 

 

 • გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარტყოფში შპს „ლეგომეტალის“ ალუმინის ჯართისგან ალუმინის სხმულების დამამზადებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნების და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33566 ) მითითებულ ვადის (2022 წლის 11 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 18 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 
 • ხოლო  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა, სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ განცხადებაში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33565 ) მითითებული 2021 წლის 11 იანვრის ნაცვლად, გაიმართება  - 2022 წლის 18 იანვარს, 13:00 საათზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარტყოფის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაში;

 

 

 

 

სკრინინგი:

 

 

 • სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბოდბეში შპს „ივრის ნუშების“ სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33574 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 4 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 11 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 

 

 

 

 

 

 

 • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ალ.კე”-ს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები, განცხადებაში (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33569 ) მითითებული ვადის (2022 წლის 3 იანვრის ჩათვლით) ნაცვლად, შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 10 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.