ძებნა

განცხადებები

განცხადება 8, 9 და 14 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვების გადადების თაობაზე

  მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, სამინისტროს წერილობით მიმართა “ზემო იმერეთი - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა რეკონსტრუქციის”, „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდელის 10.6 კმ. – 20.6 კმ, 20.6 კმ. – 29.5 კმ და 29.5 კმ. – 40.9 კმ. მონაკვეთების (ლოტი III; IV; V) მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუტაციისა” და „ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის” პროექტების საჯარო განხილვების  გადადების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ტექნიკურ პროექტებში მიმდინარეობს ცვლილებების შეტანა.აღნიშნულის საფუძველზე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა შქმერში, 8 ნოემბერს, დაგეგმილი „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდელი 29.5 კმ.–40.9 კმ. მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის, ასევე 9 ნოემბერს, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ უზუნთაში დაგეგმილი „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ-20.6კმ და 20.6კმ-29.5კმ მონაკვეთების მშენებლობა რეკონსტრუქციის და ესპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის და 14 ნოემბერს, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში, “ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის  საჯარო განხილვების გადადების შესახებ.საჯარო განხილვების შესახებ ინფორმაცია გეცნობებათ დამატებით. 

პროექტის წლიური შედეგების კვლევა

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTERESTFOR CONSULTING SERVICESInternational Fund for Agricultural Development (IFAD)The Agriculture Modernization, Market Access and Resilience Project (AMMAR)International Fund for Agricultural Development (IFAD) funded The Agriculture Modernization, Market Access and Resilience Project (AMMAR) invites experienced companies to express interest for the following assignment:ANNUAL OUTCOME SURVEYThe Agriculture Modernization, Market Access and Resilience (AMMAR) project of the Government of Georgia aims to sustainably raise incomes and reduce poverty for women and men in rural Georgia. Funded through the International Fund for Agriculture Development (IFAD) with two complementary grants from the Global Environment Facility (GEF) and the Danish International Development Agency (DANIDA). AMMAR’s development objective is to stimulate private investments in climate-smart agricultural value chains to increase incomes and strengthen resilience of smallholder farmers in selected project areas. The project is organized into two mutually supportive components coordinated by the third component, Project Management.Component 1: irrigation and agricultural value chain investment• Subcomponent 1.1 – Irrigation and value chain infrastructure; • Subcomponent: 1.2 – Private investments in agricultural value chains. Component 2: climate-smart agricultural and value chain development• Subcomponent 2.1 – Value chain development processes and support; • Subcomponent 2.2 – Climate-smart agricultural technology transfer. AMMAR Monitoring and Evaluation (M&E) system follows the logical framework designed for the project. The logical framework includes the necessary and relevant indicators according to the requirements of the IFAD methodology as well as other relevant performance indicators. The programme is expected to benefit around 10,000 households across the country. Key performance indicators for the project are as follows: • 80% of supported households have real net household farm income increased by average of 20%;• Climate smart agricultural production practices are adopted by 50% of trained smallholder farmers; • Four climate-smart agricultural value chains are fully operational and maintaining sustainability;• 4,750 ha of farmland are put under water-related infrastructure;• 2,000 ha of land are put under improved management practices;• New cropping patterns are applied by 50% of trained farmers of which 20% report increased diversification; • 50% of matching grant beneficiaries report an average income increase of 8%.Now the AMMAR project is seeking the external consulting company (here and after “Consultant”) to conduct Annual Outcome Survey to assess the progress achieved in AMMAR’s eight value chains, deliver quantitative and qualitative interpretations on specific indicators as reflected in the project log-frame, and provide suggestions to improve project’s support in order to reach the targeted outcomes during the project’s implementation. The objective of the survey is:• To measure the positive and/or negative changes/outcomes taking place on relevant indicators at the household/cooperative/agribusiness level;• To evaluate targeting efficiency;• To provide timely performance information so that corrective actions may be taken to implement the project activities, if required. AMMAR M&E unit will provide the Consultant all relevant information about project beneficiaries required for the survey. The Outcome Survey will target the following AMMAR project’s beneficiaries:# Project interventions Target groups Region Number of beneficiary HH1 Rehabilitation of irrigation systems. HH who benefited from the rehabilitation of irrigation canals. Shida Kartli, Gori. Villages: Dzevera, Shertuli, Patara Garejvari, Didi Garejvari, Karaleti, Kitsnisi 1058 HH (received irrigation water in 2018)2 Rehabilitation/ construction of bridges and roads HH who benefited from the rehabilitation/ construction bridges and roads. Samegrelo, Martvili (Jolevi, Abedati, Nagvazao), Senaki (Dzveli senaki, Betlemi, Ushapati). Kakheti, Gurjaani (Giorgeti) 2208 HH3 Matching grants for primary producers and agribusinesses Beneficiaries who received grants Shida kartli, Kvemo Kartli, Samtskhe-Javakheti, Mtskheta-Mtianeti, Kakheti, Samegrelo, Adjara Personal information of 148 HH ( grant beneficiaries)• The total sample size of the survey will be 354 HH, of which 236 HH will be taken among beneficiary HH (see table above) and 118 HH will be part of the control group. The Consulting Company will ensure that the outcomes of the three project interventions quoted above are adequately reflected, as well as the different value chains targeted by the project.  • The treatment group will thus be as follows: 236 HH = 66 grants beneficiaries, 70 HH beneficiaries from small infrastructure (10 per village), 100 HH beneficiaries from irrigation (20 HH per 4 main villages, 10 HH per 2 minor villages) • And the control group will include 118 HH as follows: 33 non grants beneficiaries, 35 HH for small infrastructure, 55 HH for irrigation.The Scope of the Services:ActivityPhase 1  - Preparatory Works• Initial situational analysis - review of project documentation• Development and finalization of study tool (survey questionnaire) • Development of the sampling design based on the beneficiary list Phase 2 – Fieldwork Activities• Preparation for field work • Training of interviewers• Development of the fieldwork training report• Conducting the fieldworks, quality monitoring• Summarizing completed questionnairesPhase 3 - Data Processing• Database formation• Data entry (in case paper-based questionnaires will be used)• Data cleaningPhase 4 – Final Report Preparation• Prepare for submission of the questionnaires• Prepare for submission the electronic raw database• Prepare for submission the cleaned database• Preparation of draft final report. • Comments for • Submit final report to AMMAR after receiving feedback on draft final reportTotal number of working daysThe detalied information on the assignment please find in the Terms of Reference on the following link: https://www.dropbox.com/s/rjg7v2lxx6fls3k/TORs%20annual%20outcome%20survey-as%20issued.docx?dl=0 The duration of the assignment 3 months. Estimation period of assignment is January - March 2019.The reports shall be delivered in the following languages:• The questionnaires will be provided to the beneficiaries in Georgian and English languages. An English translation will be availed to the project for external review. • The database will be provided in English.• The draft and final survey reports will be provided in both English and Georgian.Qualification Requirements for Consulting Company:General Experience – research experience for externally funded projects in rural areas, including project M&E;Specific Experience – The Consulting Company must have at least five (5) years practical experience in designing and implementing outcome surveys / impact assessments, along the following:• Practical experience in research management (including research and sampling design);• Demonstrated capacity and experience in planning and research logistics;• Network of experienced surveyors and data entry officers • Strong capacity for data management and statistics • Demonstrated capacity for research analysis and reporting of results• Strong communication skills and team spiritQualification Requirements for Key Experts:The following 4 key experts will have to be mobilized to implement the activities involved in this outcome survey:1. Survey Coordinator/Team Leader:University Degree in social studies/statistics/economics/agricultural monitoring and evaluation or other related fields. At least 5 years of experience in team coordination and reporting on outcome surveys and/or impact assessment issues, large quantitative research applications and analyzes, household and agricultural data collection and analysis. Excellent oral and written presentation skills (English and Georgian languages).2. Research practice and field officer:University Degree in social studies/statistics/economics/agricultural monitoring and evaluation or other related fields. At least 5 years of experience in research applications, with specific experience in household and agricultural research applications. Good knowledge of the socio economic context of Georgia agriculture, especially fruits and vegetable production. Strong ability to guide on the preparation of the survey’s questionnaire. Fluent in English writing.3. Socio-economic researcher: University Degree in social studies/statistics/economics/agricultural monitoring and evaluation or other related fields. At least 5 years experience in analyzing research data using STATA or equivalent software. A strong background and experience is required in statistics and econometrics. Fluent in English writing. It is preferable to have prior experience in impact assessment.4. Computer expert on data entry and databaseUniversity degree in IT, statistics or related degree. At least 3 years of experience is required in research data sets and data entry software.  In addition, the Consulting Company will also have to be able to mobilize a sufficient number of data collection specialists and interviewers, preferably with prior experience in agriculture.Expressions of Interest with supported information shall be submitted to the address below. The Consultant will be selected using procedures set for Selection based on the Consultants’ Qualification (CQS) method by IFAD Procurement Handbook (issued on 19th of August, 2010). Interested companies must provide information verifying that they are qualified to perform the services and meet minimum required experience criteria. Submitted information shall include: (i) Company profile; (ii) Track records of carrying out of similar assignments, including brief information on all the quantitative data collections undertaken; (iii) Proposed methodology to perform the data collection and analysis; (iv) The work plan (activities) and resources sufficient to implement in the proposed timing (including number of person-days);(v) CVs of proposed Key Staff members.Expressions of interest can be delivered electronically to the address below not later than November 15, 2018, 12:00.Interested companies may obtain detailed information on the assignment at the address below from 12:00 – 16:00 (local time). MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA 6 Marshal Gelovani Ave., Tbilisi 0159, GeorgiaTel/Fax: +995 32 2 37 66 72Contact person: Ms. Tamuna Tsintsadze, M&E Specialist/ConsultantE-mail: tamar.tsintsadze@mepa.gov.ge CC: Nana.Kupunia@mepa.gov.ge 

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR) კონტრაქტის დასახელება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის გ-35 და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაცია

სატენდერო მოწვევასაქართველოსოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR)კონტრაქტის დასახელება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის გ-35 და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციასატენდერო მოწვევა: AMMAR/CW/2018/181. საქართველომ მიიღო სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) დაფინანსება სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტისთვის (AMMAR). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის გ-35 და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციის ასანაზღაურებლად.2. პროექტის განმახორციელებელი უწყება, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იწვევს უფლებამოსილ პრეტენდენტებს, სარეაბილიტაციორემოს დაცვისა და სოფლის მეურნე წარმოადგინონ სატენდერო წინადადებები. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდია 5 თვე.3. სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,577,550.00 ლარს, ყველა სახის გადასახადის და სახელმწიფო მოსაკრებლის ჩათვლით, როგორც ეს წარმოდგენილია ნაწილი I, ინსტრუქციების ტენდერში მონაწილეთათვის 14.7 ქვე-მუხლში. თუმცა, ტენდერში მონაწილის პასუხმისმგებლობაა წარმოდგენილი სატენდერო ფასი, რომელიც შესაძლებელია იყოს წინასწარ ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი, შეესაბამებოდეს ადგილობრივი საბაზრო ფასებს და აგრეთვე გათვალისწინებული იყოს ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქონიონ წარმოდგენილი სამუშაოების ჩატარების ღირებულებაზე.4. ტენდერში მონაწილე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს, რათა გაიაროს საკვალიფიკაციო შერჩევა კონტრაქტის მისანიჭებლად:ა. უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2015, 2016 და 2017-ის ჩათვლით) საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა მინიმუმ 3,700,000 ლარის ოდენობით, რომელიც დაითვლება მიმდინარე ან/და დასრულებული კონტრაქტებიდან მიღებული დადასტურებული გადახდებისაგან, გაყოფილი 3 წელზე;ბ. ტენდერში მონაწილის მხრიდან  წარმოდგენილ უნდა იქნას ლიკვიდური აქტივების და/ან საკრედიტო ხაზების სხვა საკონტრაქტო ვალდებულებების და საავანსო გადახდების გამოკლებით, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს კონტრაქტის ფარგლებში, ხელმისაწვდომობის დასტური მინიმუმ 470,000 ლარის ოდენობით.გ. ძირითადი კონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს წევრის, მენეჯმენტ კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის სამშენებლო გამოცდილება უნდა მოიცავდეს უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში (2014 წლის 1 იანვრიდან) სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის  ბოლო ვადამდე პერიოდში მინიმუმ ერთ (1) ობიექტზე მსგავსი ხასიათის ჰიდროტექნიკური ნაგებობის/სისტემის მოწყობის და/ან რეაბილიტაციის კონტრაქტი, რომელიც  ანალოგიური ხასიათისაა და სამუშაოები ძირითადად დასრულებულია, ღირებულებით არანაკლებ 1,200,000 ლარის ოდენობით.დ. მინიმალური გამოცდილება შემდეგ ძირითად საქმიანობაში: მსგავსი ხასიათის ჰიდროტექნიკური ნაგებობის/სისტემის მოწყობის და/ან რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება  რომელიმე ერთ წელს როგორც მითითებულია ზემოთ გ. პუნქტში.ე. სამშენებლო სამუშაოების მინიმალური წლიური სიმძლავრე 1,500,000  ლარის ოდენობით, რომელიც დაითვლება დამატებითი საკვალიფიკაციო კრიტერიუმის მიხედვით (იხ.  ნაწილი II, თავი III – სატენდერო დოკუმენტაციის „შეფასებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი“). 5.  სატენდერო დოკუმენტაციის 11 (ვ) და 17 მუხლების თანახმად ტენდერში მონაწილე იღებს ვალდებულებას თავისი კვალიფიკაციის დასადასტურებლად  წარმოადგინოს IV თავში (სატენდერო ფორმები) მოთხოვნილი შესაბამისი ინფორმაცია და აღნიშნულ ფორმებში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.6. სატენდერო დოკუმენტების სრული პაკეტის ქართულ ენაზე ელექტრონული ფორმატით ჩამოტვირთვა შესაძლებელია უფასოდ. 7.  სატენდერო წინადადებები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულად, ნაწილი II, თავი II, 25.1 პარაგრაფის შესაბამისად. დაგვიანებით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებები არ დაიშვება. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადა მითითებულია შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში. სახელმწიფო შესყიდვებით გათვალისწინებული პროცედურები არ ვრცელდება აღნიშნულ შესყიდვაზე. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენა და ტენდერის გახსნა მოხდება ელექტრონულად საქართველოს სახელმწიფო ელექტრონული შესყიდვის სისტემის გამოყენებით, რომელშიც გარკვეული ცლილებები იქნა შეტანილი. საქართველოს სახელმწიფო ელექტრონული შესყიდვის სისტემაში შეტანილი ძირითადი ცლილებებია:• ელექტრონული სარეზერვო აუქციონის 3 რაუნდი აღარ გამოიყენება. რაუნდები აღნიშნული შესყიდვისთვის არ გამოიყენება. • კონტრაქტის სავარაუდო ღირებულება ცხადდება ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში, რაც ტენდერის მონაწილეებს აძლევს შესაძლებლობას თავად წარმოადგინონ სატენდერო ფასი, რომელიც შესაძლებელია იყოს სავარაუდო ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი, შეესაბამებოდეს ადგილობრივი საბაზრო ფასებს და, აგრეთვე, გათვალისწინებული იყოს ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქონიონ შემოთავაზებული სამუშაოების ღირებულების განსაზღვრაზე. • გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ სამუშაოების შესყიდვა გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ტენდერი ტარდება „ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის“ (National Competitive Bidding) პროცედურების შესაბამისად, როგორც ეს განსაზღვრულია IFAD-ის შესყიდვების სახელმძღვანელოთი - „საქონლის, სამუშაოების და არა-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვები IFAD-ის სესხების და გრანტების ფარგლებში IFAD-ის მსესხებლების მიერ, სექტემბერი 2010“ (Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IFAD Loans & Grants by IFAD Borrowers, IFAD’s Procurement Guidelines approved by Executive Board in September 2010)• გთხოვთ, ინფორმაციის დასაზუსტებლად შეკითხვები ატვირთოთ ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში. ყველა შეკითხვის პასუხი ასევე აიტვირთება ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში.8. ყველა სატენდერო წინადადებას თან უნდა ახლდეს სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაცია. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის დეკლარაცია ძალაში უნდა იყოს სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადას დამატებული 28 დღე პერიოდის განმავლობაში (ანუ 90 დღე +28 დღე=118 დღე). ერთობლივი საწარმოს მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენის შემთხვევაში ტენდერის მონაწილე ყურადღებით უნდა გაეცნოს ნაწილი I, "ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის" 19.8 პუნქტს, რადგან ხსენებულ პუნქტთან შეუსაბამობა შესაძლოა სატენდერო წინადადების უარყოფის საფუძველი გახდეს.9. დამკვეთის მისამართი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ დაფინანსებული სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR)მისამართი: მარშალ გელოვანის № 6, თბილისი, საქართველობატონი ნოდარი კერესელიძე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე   

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR)

განცხადება ღია კონკურსის ჩატარების შესახებსოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის  (IFAD)სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ დაფინანსებული “სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი” (AMMAR) იწვევს გამოცდილ ადგილობრივ კომპანიებს გამოხატონ ინტერესი შემდეგი დავალების შესასრულებლად: ტექნიკური ზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლი სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე:გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისში და საქაშეთში, და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეძაში სასოფლო-სამეურნეო გზებისა და ხიდის მოწყობა/რეაბილიტაცია1. ტექნიკური ზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლის დავალება განხორციელდება “სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტის” (AMMAR) სასოფლო ინფრასტრუქტურისა და სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარების კომპონენტის ფარგლებში. პროექტის  (AMMAR) მიზანია საქართველოს სოფელში მცხოვრები ქალების და მამაკაცების შემოსავლების ზრდა და სიღარიბის შემცირება. განვითარების მიზანია კლიმატზე ადაპტირებული სოფლის მეურნეობის  ღირებულებათა ჯაჭვში ინვესტირების სტიმულირება მცირემიწიანი ფერმერების შემოსავლების გასაზრდელად და მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.  2. ამჟამად პროექტი იწყებს  გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისში და საქაშეთში, და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეძაში სასოფლო-სამეურნეო გზებისა და ხიდის მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განსახორციელებლად. დეტალური პროექტი და ნახაზები მოიპოვება დეპარტამენტში. ზემოთაღნიშნული ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით პროექტი გეგმავს ტექნიკურ ზედამხედველობაში გამოცდილი ფირმის შერჩევას (შემდგომში “ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია”). ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანიის მთავარი მიზანია, უზრუნველყოს მშენებლობის მაღალი ხარისხი, სამუშაოების სრული შესაბამისობა პროექტთან, ტექნიკურ სპეციფიკაციებთან, ნახაზებთან და სხვა საკონტრაქტო დოკუმენტაციასთან და მათი დადგენილ ვადებში დასრულება. ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია იმუშავებს AMMAR-ის პროექტის მენეჯერის საერთო ზედამხედველობის ქვეშ, რომლის წარმომადგენელიც იქნება ინჟინერ-კონსულტანტი/ზედამხედველი. წინამდებარე დავალების შესაბამისად სამსახურის ინჟინერ-კონსულტანტის/ზედამხედველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ და ინფრასტრუქტურის მესაკუთრის (ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი) წარმომადგენელთან თანამშრომლობით ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანიამ ორგანიზება უნდა გაუწიოს და განახორციელოს პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ყოველდღიური ზედამხედველობა. ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია პასუხისმგებელი იქნება სამუშაოების ხარისხისა და მოცულობის საერთო ზედამხედველობაზე, საქართველოს კანონმდებლობისა და სატენდერო დოკუმენტაციის II თავის გ. ნაწილის (ხარისხის კონტროლი) და ბ. ნაწილის (ხარჯების კონტროლი) დებულებების შესაბამისად.3. მომსახურების ხანგრძივობაა 3 თვე და 12 თვე დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი, სულ 15 თვე. დავალების სავარაუდო დაწყების თარიღია 2018 წლის ნოემბერი.   4. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ფირმის მიმართ: 1.ზოგადი გამოცდილება: ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების გამოცდილება;2.სპეციფიური გამოცდილება: სულ მცირე 3 მსგავსი დავალების განხორციელების გამოცდილება გზების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ტექნიკურ ზედამხედველობაში.ზედამხედველების ჯგუფი უნდა დაკომპლექტდეს უმაღლესი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე ტექნიკური სპეციალისტებით. შესაბამისი პროფესიული გამოცდილება ნიშნავს მსგავსი ხასიათის სამშენებლო პროექტებში შესაბამის სფეროში მუშაობის ფაქტიურ გამოცდილებას.ზედამხედველობისა და კონტროლისთვის საჭირო პერსონალი, როგორც მინიმუმ, უნდა მოიცავდეს (ა) გამოცდილ ჯგუფის ხელმძღვანელს - მეგზევე ინჟინერს, (ბ) საველე ზედამხედველს, (გ) გარემოსდაცვის სპეციალისტს და (დ) ტოპოგრაფს.ჯგუფის ხელმძღვანელის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია საგზაო საინჟინრო საქმეში და საქართველოს სამშენებლო სტანდარტების და ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა;•ზედამხედველობის მინიმუმ 10 წლიანი სამუშაო საზედამხედველო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; •მრავალდისციპლინარულ გუნდის მართვის და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; •საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა; საველე ზედამხედველის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია საგზაო საინჟინრო საქმეში და საქართველოს სამშენებლო სტანდარტების და ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა;•ზედამხედველობის მინიმუმ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; •მრავალდისციპლინარულ გუნდთან და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; •საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა; ჯგუფის ტოპოგრაფის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია სამშენებლო საინჟინრო საქმეში და საქართველოს სამშენებლო სტანდარტების და ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა;•ზედამხედველობის მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; •მრავალდისციპლინარულ გუნდთან და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; •საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა; გარემოს დაცვის სპეციალისტი•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია გარემოს დაცვის საქმეში;•ზედამხედველობის მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; •მრავალდისციპლინარულ გუნდთან და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; •საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა. 5. ადგილობრივი ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია შერჩეული იქნება კვალიფიკაციის მიხედვით. 6. ინტერესის შემთხვევაში და დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ წერილობით ჩვენ ელ-ფოსტაზე. ინტერესის გამოხატვის წერილი შეიძლება ელექტრონულად გამოგზავნილი იყოს და თან უნდა დაერთოს:1.   მოკლე ინფორმაცია თქვენ კომპანიის შესახებ;2.   მსგავსი განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალი (პროექტის განხორციელების, ვადების, დამკვეთის და ღირებულების ჩათვლით);3.   ინფორმაცია ამ დავალებისთვის შემოთავაზებული პერსონალის შესახებ (კვალიფიკაციისა და გამოცდელების დეტალური აღწერილობა - ჩV). ინტერესის გამოხატვის წერილი ზემოაღნიშნულ ინფორმაციასთან ერთად უნდა წარმოადგინოთ 2018 წლის 29 ოქტომბრის 12 სთ-მდე შემდეგ მისამართზე: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომარშალ გელოვანის გამზირი #6, მე-2 შენობა, 1-ი სართული0159 თბილისი, საქართველოელ-ფოსტა:  Levan.Tskhovrebashvili@mepa.gov.ge  cc: Nana.Kupunia@mepa.gov.ge