ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი

 სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: „კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების (გრგ) გეგმის“ პროექტიდამგეგმავი ორგანო:საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: მარტვილის მუნიციპალიტეტი, კურორტი ლებარდესაჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2020 წლის 21 ივლისი, 13:00 საათი, მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურზუს საჯარო სკოლასთან შერწყმული სანაჭყებიოს დაწყებითი სკოლის ეზოსაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების   ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურზუს საჯარო სკოლასთან შერწყმული სანაჭყებიოს დაწყებითი სკოლის ეზოს ღია სივრცეში. განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.„კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის (გრგ) პროექტის“ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ანგარიშსა  და კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოებები რეკომენდაციების მიღების მიზნით.საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით.  მოთხოვნის შემთხვევაში, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და დამგეგმავი ორგანო უზრუნველყოფენ აღნიშნული რეკომენდაციების/დოკუმენტაციის ნაბეჭდი ეგზემპლარების ან ელექტრონული ვერსიების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხელმისაწვდომობას.სგშ-ის ანგარიშისა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 16 ივლისის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge იხ. საჯარო განხილვის წესი 

სს „ფოთის ახალი ტერმინალების კორპორაციის“ ქ. ფოთში ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ თანამედროვე ნავსადგურში ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, 2020 წლის 22 მაისს, სს „ფოთის ახალი ტერმინალების კორპორაციის“ მიერ, სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა, ქ. ფოთში ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ თანამედროვე ნავსადგურში ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25660). გაცნობებთ, რომ ვინაიდან პროექტი სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა, ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში. სამინისტროში წარმოდგენილ სკოპინგის განცხადებასა და თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად, დამატებით ატვირთულია პრეზენტაცია, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ მოკლე ინფორმაცია პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ფოთის ახალი ტერმინალების კორპორაცია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.  მიმდინარე წლის 15 ივნისს სს „ფოთის ახალი ტერმინალების კორპორაციამ“ სამინისტროში წარმოადგინა წერილი (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25721) აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის მოთხოვნით, რის საფუძველზეც სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ არსებული ნაგავსაყრელის დახურვისა და ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: არასახიფათო ნარჩენის განთავსება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2020 წლის 24 ივნისი, 14:00 საათი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ცაცხვის საბაზო სკოლის ეზო.2020 წლის 24 ივნისი, 16:30 საათი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფ. დიდი ნეძის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზო საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვები გაიმართება სოფ. ცაცხვის საბაზო სკოლის და სოფ. დიდი ნეძის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზოში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. თბილისში, შპს "არმადას" პოლიეთილენის ფირების საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი (ნარჩენების აღდგენა)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის ფირების საწარმოს ექსპლუატაცია (ნარჩენების აღდგენა);დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "არმადა";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, რ. აბრამიშვილის ქ. N25; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:•2020 წელის 25 ივნისი, 12:00 საათი, სამგორის რაიონის გამგეობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება სამგორის რაიონის გამგეობის შენობის ეზოში, ღია სივრცეში (მის: მოსკოვის გამზირი N14). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 26 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „თუში ქოლექშნის“ ლოჯისტიკური-საოფისე ცენტრის და სასაწყობე მეურნეობის (ურბანული განვითარების პროექტი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლოჯისტიკური-საოფისე ცენტრის და სასწყობე მეურნეობის (ურბანული განვითარების პროექტი)   მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „თუში ქოლექშნ“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წეროვანის ტერიტორია;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: •2020 წელის 24 ივნისი, 12:00 საათი, სოფ. ჩარდახის ბაგა-ბაღის შენობის ეზო  საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება სოფ. ჩარდახის ბაგა-ბაღის შენობის ეზოში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 25 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი.მ. „რუბენ ფრუიძე“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, იუმაშევის ქუჩა #12დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2020 წელის 18 ივნისი, 13:00 საათი, სამგორის რაიონის გამგეობა (მის: მოსკოვის გამზირი N14);საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება სამგორის რაიონის გამგეობის შენობის ეზოში, ღია სივრცეში (მის: მოსკოვის გამზირი N14). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 25 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.  

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადდა საქართველოს კანონპროექტი „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ და მისი თანმდევი ცვლილებები საქართველოს კანონებში. კანონპროექტი შემუშავდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ 2004 წლის 21 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/35/EC დირექტივის შესაბამისად. კანონპროექტით დგინდება გარემოზე მიყენებული ზიანისთვის პასუხისმგებლობის ახალი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამართლებრივი რეჟიმი, რომელიც ეფუძნება პრინციპს „დამბინძურებელი იხდის“ და მოიცავს გარემოზე ზიანის მიყენების თავიდან არიდების/შერბილების/აღმოფხვრის ახალ რეგულაციებს. კანონპროექტი მოსაზრებებისთვის დაგზავნილი იყო სამთავრობო უწყებებში, ასევე, საჯარო გაცნობისთვის გამოქვეყნებული იყო სამინისტროს ვებ-გვერდზე. მიღებული შენიშვნებისა და წინადადებების  გათვალისწინებით, კანონპროექტი გადამუშავდა და ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით. გთხოვთ, კანონპროექტთან დაკავშირებით მოსაზრებები 2020 წლის 10 ივნისის ჩათვლით, წარმოადგინოთ ელექტრონულ მისამართზე: Akaki.Veltauri@mepa.gov.ge . კანონპროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება ონლაინ შეხვედრის ფორმატში, პროგრამა Zoom Video Communications-ის მეშვეობით, 2020 წლის 15 ივნისს, 15:00 საათზე. ონლაინ შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ, წინასწარ გვაცნობოთ ამის შესახებ და მოგვაწოდოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია (სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი). აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირია აკაკი ველთაური (ტელ: 591 81 96 11). ,,გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის პროექტი თანმდევი ცვლილებების კანონპროექტებთან ერთად შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილებში.

„საკვები (სასურსათო) ფერმენტების შესახებ" საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის საჯარო განხილვა

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის   - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებული ვალდებულებების  შესრულების მიზნით,  წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტს - “ საკვები (სასურსათო) ფერმენტების შესახებ“ პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის  56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, REGULATION (EC) No 1332/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on food enzymes and amending Council Directive 83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, Council Directive 2001/112/EC and Regulation (EC) No 258/97და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად. დაინტერესებულ პირებს გამოქვეყნებული პროექტის შესახებ შენიშვნებისა და მოსაზრებების  წარმოდგენა შეუძლიათ არაუგვიანეს 2020 წლის 15 ივნისამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე;e.mail:. ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge

„ტექნიკური რეგლამენტი - სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებელ იარომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტების შესახებ” საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის საჯარო განხილვა

პროექტი შემუშავებულია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა დაყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA)მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებშიაღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, და პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალიმიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა დამცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, REGULATION (EC) No1334/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16December 2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties foruse in and on foods and amending Council Regulation (EEC) No 1601/91, Regulations(EC) No 2232/96 and (EC) No 110/2008 and Directive 2000/13/EC, ასევე COMMISSIONREGULATION (EU) No 873/2012 of 1 October 2012 on transitional measures concerningthe Union list of flavourings and source materials set out in Annex I to Regulation (EC)No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council და საქართველოსკანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად. დაინტერესებულ პირებს გამოქვეყნებული პროექტის შესახებ შენიშვნებისა და მოსაზრებების  წარმოდგენა შეუძლიათ არაუგვიანეს 2020 წლის 15 ივნისამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე;e.mail:. ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge