ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში, მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი-333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ქვედა ნამახვანი) პროექტი.

2019 წლის 8 ნოემბერს შპს „ენკა რინიუებლზმა“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოადგინა განცხადება, წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში, მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი - 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ქვედა ნამახვანი) პროექტის შესახებ, რომელიც 2019 წლის 12 ნოემბერს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17104). შესაბამისად შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიღების ბოლო ვადად განისაზღვრა 2020 წლის 13 იანვარი.

ამასთან გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის და ,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 22 თებერვლის N22-94 ბრძანების შესაბამისად, სამინისტრომ 2019 წლის 20 ნოემბერს უზრუნველყო საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაციის განთავსება სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17132).

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 21 იანვრის N729/01 (იხ. დანართი წერილიN 729/01) წერილის პასუხად მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი - 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ქვედა ნამახვანი)  პროექტზე შპს „ენკა რინიუებლზის“ მიერ წარმოდგენილი იქნა დამატებითი ინფორმაცია და თანდართული დოკუმენტაცია (იხ. დანართი 1,2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15). 

 

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge