ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- ქ. რუსთავში შპს "რუსთავის ფოლადის" არასახიფათო ნარჩენების აღდგენის საწარმოს (წიდისა და ჯართის გადამამუშავებელი საამქრო) ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: არასახიფათო ნარჩენების აღდგენა;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რუსთავის ფოლადი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, წიდასაყარი, მიმდებარე ტერიტორია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge