ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ლაითურში შპს „სიდერის“ სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

შპს „სიდერის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილი სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ლაითურში შპს „სიდერის“ სამელიორაციო სისტემის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 17 ნოემბერს სამინისტრომ N 10850/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ

2020 წლის 12 აგვისტოს შპს „საქართველოს უნივერსალური ჯგუფის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილია კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კოდისწყაროში, შპს „საქართველოს უნივერსალური ჯგუფის“ მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/27917 ). ზემოაღნიშნულ პროექტზე გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, N 10852/01 წერილის შესაბამისად სამინისტრომ შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ს მდ. ბახვისწყალზე 12 მგვტ დადგმული სიმძლავრის, ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ბახვი 1 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ს მიერ  სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა მდ. ბახვისწყალზე 12 მგვტ დადგმული სიმძლავრის, ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ბახვი 1 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში, რომლიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი-https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29239 ). ზემოაღნიშნული სკოპინგის ანგარიშებთან დაკავშრებით დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ N 10946/01 წერილში მითითებული შენიშვნის გათვალისწინებით შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოები შეწყვეტის თაობაზე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შპს „ბორჯომჰესის“ მდ. ბორჯომულაზე 11,79 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „პლატოჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 5 ნოემბერს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შპს „ბორჯომჰესის“ მდ. ბორჯომულაზე 11,79 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „პლატოჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში და კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაცია (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29207) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 10949/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნის“ მდინარე ნატანებზე 9.085 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (ნატანები 3 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის (ნატანები 3 ჰესი) მშენებლობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 20 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისში, შპს "არმადას" პოლიეთილენის ფირების საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) ექსპლუატაციის პროექტი

 2020 წლის 13 ნოემბერს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა ქ. თბილისში, შპს "არმადას" პოლიეთილენის ფირების საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაცია (იხ ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29231 ).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 10849/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალსოფელში შპს "მშენებელი 2020"-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების (სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია) პროექტი

 2020 წლის 12 ნოემბერს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალსოფელში შპს „მშენებელი 2020“-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების (სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია) პროექტის სკოპინგის ანგარიში და კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაცია (იხ ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29224 ).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 10865/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

სკოპინგის განცხადება - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის ტერიტორიაზე შპს „ვესტ ჯორჯიას“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ასფალტის წარმოება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ვესტ ჯორჯია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალსოფელი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 11 დეკემბრამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ყვარელში შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობისა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ყვარელიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge