ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ ონის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ონის მუნიციპალიტეტში, წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი, ქალაქი ონიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 21 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. უბისაში, მდ. ძირულას ხეობაში, № 8 ფუჭი ქანების სანაყაროს გაფართოების პროექტის ფარგლებში ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელება

მიმდინარე წლის პირველ სექტემბერს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. უბისაში, მდ. ძირულას ხეობაში, №8 ფუჭი ქანების სანაყაროს გაფართოების პროექტის ფარგლებში ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33206). გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით,  N 9522/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე  

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სო. არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის პირველ სექტემბერს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სო. არახვეთში N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33207). გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით,  N 9527/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ხულოს მუნიციპალიტეტში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სს "აჭარის წყლის ალიანსის" მიერ წარმოდგენილია განცხადება, რომელიც ეხება ხულოს მუნიციპალიტეტში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ბმული). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 9 სექტემბერს სამინისტრომ N9529/01 წერილის საფუძველზე,  მიიღო გადაწყვეტილება პროექტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 10 სექტემბერს  ხულოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება  

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის ტერიტორიაზე, სასარგებლო წიაღისეულის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით, 0.07 ჰა-ზე, 3 500 000 მ³ ხუთ წელიწადში) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება;  ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მუხრანის ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge     

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისში, შპს "ჯდ კაპიტალის" ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 6 აგვისტოს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა ქ. თბილისში, შპს "ჯდ კაპიტალის" ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33117),გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, N 9329/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქუთაისში ინდ. მეწარმე თეიმურაზ კუხიანიძის პოლიეთილენის ნარჩენების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ინდ. მეწარმე თეიმურაზ კუხიანიძე; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, სულხან საბას ქუჩა N8; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ახალციხეში, აბასთუმნის გზატკეცილზე შპს „გლობალ კომპანის“ ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია

მიმდინარე წლის 24 აგვისტოს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა ქ. ახალციხეში, აბასთუმნის გზატკეცილზე ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) რეკონსტრუქციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33172), გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, N9295/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ ონის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

 შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 19 აგვისტოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ონის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33157) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N9308/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.