ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას’’ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარტვილის მუნიციპალიტეტი, მშვიდობის ქ. N26;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 1 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,დაგის’’ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,დაგი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მუხრანი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 1 მაისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 11 აპრილს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის ანგარიში "ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტის" შესახებ. „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა“ სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. ქუთაისში, შპს „მ-ოილის“ ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქცია (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდით) და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციის (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდით) და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მ-ოილი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა, II შესახვევი #12დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის შესახებ - დაბა გუდაურში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 2 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტის შესახებ. შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ” სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: დაბა გუდაური და მისი მიმდებარე ტერიტორია;დაგეგმილი საქმიანობის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  19 აპრილამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს „ენერგოტრანსის“ 500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება.

მიმდინარე წლის 12 თებერვალს შპს “ენერგოტრანსმა“  წარმოადგინა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, „500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე. ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შპს "ენერგოტრანსისთვის" მიწერილ წერილთან (N 3586/01) დაკავშირებით მიმდინარე წლის 12 აპრილს კომპანიამ ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით წარმოადგინა N5446 წერილობითი განმარტება. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშთან დაკავშირებული  წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 24 აპრილის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე აჭყვას კალაპოტის რეაბილიტაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქობულეთიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება- მესტიის მუნიციპალიტეტში მდ. ნაკრაზე მშენებარე ჰესის („ნაკრა ჰესი“, სიმძლავრით 7,4 მგვტ) პროექტში შეტანილი ცვლილებების პროექტი (სააგრეგატო შენობის ადგილმდებარეობის ცვლილება)

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ნაკრაზე მშენებარე 7,4 მგვტ „ნაკრა ჰესის“ პროექტის ცვლილება (სააგრეგატო შენობის ადგილმდებარეობის ცვლილება)დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აკვაჰიდრო“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნაკი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. რუსთავში შპს ,,რუსელოისის’’ ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებისა და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპლუატაცის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,რუსელოისი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მარის არხის დასახლება N 174;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge