ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ონის მუნიციპალიტეტში სს ,,ონის კასკადის’’ მდ. რიონზე ონის ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რიონზე  ონის ჰესების კასკადის   მშენებლობა და ექსპლუატაცია.დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ონის მუნიციპალიტეტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ონის  კასკადი’’2019 წლის 3 დეკემბერს (წერილი N04/2165, https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17196) სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით, სამინისტროში წარმოადგინა სს „ონი კასკადის“ „მდინარე რიონზე, 206.1 მგვტ სიმძლავრის „ონის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ გზშ-ის პროექტის თანდართული დოკუმენტაცია.  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2632 განკარგულებით, მშენებლობის ნებართვის ადმინისტრაციული წარმოების ვადა გაგრძელდა 2020 წლის 18 მარტამდე.  ზემოაღნიშნულიდან გამომდიანრე, დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის, დიაბაზის, მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  დიაბაზის  (მოსაპირკეთებელი ქვა- 975 000 მ3 და საღორღე ნედლეული 2 444 000 მ3) მოპოვება ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჯუთას მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge აღნიშნულ განცხადებაზე წარმოება შეწყვეტილია (იხ. განცხადების ლინკი)

სკოპინგის განცხადება- შპს „ჯორჯია მეტალის“ მეტალურგიული საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეტალურგიული საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯია მეტალი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონი, სოფ. არგვეთა; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  23 იანვრამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის, „ჭუბერის“ მარმარილოს, მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  5 441 500 მ3 „ჭუბერის“ მარმარილოს მოპოვებალიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო მარღიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  აღნიშნულ განცხადებაზე წარმოება შეწყვეტილია (იხ. განცხადების ლინკი)

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის ნახშირმჟავიანი მინერალური წყლის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნახშირმჟავიანი მინერალური წყლის (დღე-ღამეში 285 მ3) მოპოვებალიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლაგამის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge აღნიშნულ განცხადებაზე წარმოება შეწყვეტილია (იხ. განცხადების ლინკი)

სკრინინგის განცხადება - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბოდბის მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის (გამარმარილოებული კირქვის) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბოდბის მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - შპს „ემ ინვესტი“-ს სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორიცელებელი: შპს „ემ ინვესტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლესიჭინეს მიმდებარედდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - შპს „თუში ქოლექშენ“-ის ლოჯისტიკური-საოფისე ცენტრის და სასაწყობე მეურნეობის (ურბანული განვითარების პროექტი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლოჯისტიკური-საოფისე ცენტრის და სასწყობე მეურნეობის (ურბანული განვითარების პროექტი)   მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ შპს თუში ქოლექშენი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წეროვანის ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე- ქ. ბათუმში, შპს „იმგეს“ წყალში ხსნადი საღებავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, შპს „იმგეს“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა წყალში ხსნადი საღებავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება და სკოპინგის ანგარიში (იხ. ლინკი). ასევე, სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია საჯარო განხილვის შესახებ (იხ. ლინკი).  სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სკოპინგის ანგარიშში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტომ შპს „იმგეს“ მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციაზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.  დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით იმსჯელებს მას შემდეგ, რაც შპს „იმგე“ კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს გადამუშავებული სკოპინგის დოკუმენტაციის წარმოდგენას ზემო აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით. შესაბამისად, 2020 წლის 8 იანვარს ჩანიშნული ქ. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში შპს „იმგეს“ წყალში ხსნადი საღებავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება.