ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ვანის მუნიციპალიტეტში, ქ.ვანიდან მდ.ყუმურის შესართავამდე მდ.ყუმურის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ.ყუმურის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოებიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ვანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჭყვიში და სოფ.შუამთადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ბათუმში შპს „ბეთლემი-2011“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბეთლემი-2011“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, აკაკი შანიძის ქ. N14 ა; გაცნობებეთ, რომ 2020 წლის 9 იანვარს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა შპს „ბეთლემი-2011“-ს. გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „ბეთლემი-2011“ უზრუნველყოფს დაზუსტებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

სკრინინგის განცხადება - მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სალხინოში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდინარე ვახას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე ვახას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სალხინო;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 17 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე:

სკრინინგის განცხადება - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მაღაროსკარში (ვარდისუბანი) საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდინარე არაგვის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე არაგვის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მაღაროსკარიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბულიწყუში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდინარე მუნჩიას ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე მუნჩიას ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბულიწყუდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ საკვიკვინიოში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდინარე მუნჩიას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე მუნჩიას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საკვიკვინიო;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ.ბათუმში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თამარის დასახლებაში მდ.ყოროლისწლის (II უბანი) ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ.ყოროლისწლის (II უბანი) ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2020 წლის  14 თებერვლისა. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კათნატუს მიმდებარე ტერიტორიაზე 63 000ტ ტორფის მოპოვება

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ტორფის მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კათნატუ;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე- ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპის“ ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გომი; გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 28 იანვარს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპს“. ამასთან, გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“ უზრუნველყოფს დაზუსტებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.