ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჯარო განხილვა - სს „RMG Copper“-ის სპილენძ–პოლიმეტალური კარიერის ფუჭი ქანების სანაყაროებიდან დრენირებული დაბინძურებული წყლის გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „RMG Copper“-ის; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა:• 2020 წლის 18 სექტემბერი, 16:00 საათი. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთის საზოგადოებრივი ცენტრის ეზოში. ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის, დაბა კაზრეთის საზოგადოებრივი ცენტრის ეზოში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.   დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge      

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, შპს „ემ ინვესტის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ემ ინვესტი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლესიჭინე;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2020 წელის 7 სექტემბერი, 14:00 საათი, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, ლესიჭინეს თემის N1 საჯარო სკოლის შენობის ეზო (ღია სივრცე); საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, ლესიჭინეს თემის N1 საჯარო სკოლის შენობის ეზოში (ღია სივრცე). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 28 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. თბილისში შპს „ჯი სი ელ“-ის სახიფათო ნარჩენების (ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების და ნარჩენი კაბელების) წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯი სი ელ“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გუდაუთის ქ. N7; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა: 2020 წლის 21 აგვისტო, 11:00 საათი, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონის გამგეობის ეზოში (ღია სივრცე); ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონის გამგეობის ეზოში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2020 წლის 25 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, სადახლო-ბაგრატაშენის სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტთან მდ. დებედაზე ახალი ხიდის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. დებედაზე ახალი ხიდის მშენებლობა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სადახლო-ბაგრატაშენის სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტი,  მდ. დებედა;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა:2020  წლის  11 სექტემბერი,  14:00  საათი,  მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სადახლოს თემის კულტურის სახლის ადმინისტრაციული შენობის ეზო;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ღია სივრცეში. საჯარო განხილვაში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 28 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - 220კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ონი-ლაჯანური“ გაყვანის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ცაგერის, ამბროლაურის, ონის მუნიციპალიტეტები; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვები:2020 წლის 9 სექტემბერი 11:00 საათი. ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სურმუშის საჯარო სკოლის ეზო; 2020 წლის 9 სექტემბერი 17:00 საათი. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო ჟოშხას საჯარო სკოლის ეზო; 2020 წლის 10 სექტემბერი 11:00 საათი. ონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სორის გამგეობის ეზო (ყოფილი ბაგა-ბაღის შენობა); 2020 წლის 10 სექტემბერი 14:00 საათი. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წესის საჯარო სკოლის ეზო; 2020 წლის 10 სექტემბერი 17:00 საათი. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხვანჭკარას საკრებულოს შენობის ეზო. ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვები გაიმართება ღია სივრცეში. საჯარო განხილვაში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 29 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - 220კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ლაჯანური-ლაჯანურ ჰესი“ გაყვანის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ცაგერის მუნიციპალიტეტი; საჯაროგანხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა:• 2020 წლის 9 სექტემბერი, 14:00  საათი. ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზოგიშის საჯარო სკოლის ეზო.  ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან და სხვადასხვა შეზღუდვებიდან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზოგიშის საჯარო სკოლის ეზოში (ღია სივრცეში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 29 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საჩხერისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში, სოფ. ლიჩიდან თბილისი-სენაკი-ლესელიძე E60 ცენტრალურ მაგისტრალამდე საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის და ხარაგაულის მუნიციპალიეტეტბი;დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:2020 წლის 8 სექტემბერი, 11:30 საათი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფ. ლიჩის სჯარო სკოლის შენობა.2020 წლის 8 სექტემბერი,   17:00  საათი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი სოფ. ციცქიურის რიტუალების სახლის შენობა;საჯაროგანხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge გზშ-ის დანართი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა საჯარო განხილვის შესახებ - ქ. ზუგდიდში შპს "კოლხეთი ცემენტის" ცემენტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

ქ. ზუგდიდში ცემენტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა ჩანიშნულია 2020 წლის 30 ივლისს 17:00 საათზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/26833 ). 2020 წლის 30 ივლისს შპს "კოლხეთი ცემენტის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი წერილის შესაბამისად, კომპანიამ გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით ითხოვა ჩანიშნული სკოპინგის ანგარიშის განხილვის დროებით გადადება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 30 ივლისს 17:00 საათზე, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ეზოში (მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. N 14) ჩანიშნული საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მუხრანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შპს "მშენებელი XXI-ის" მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "მშენებელი XXI"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მუხრანის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმეების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2020 წლის 4 სექტემბერი, 12:00 საათი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მუხრანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის (საზოგადოებრივი ცენტრის) ეზოსაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 22 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge