ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში შპს „აისის“ 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2) და მის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოტანისთვის 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

2019 წლის 10 ოქტომბერს შპს „აისმა“ სამინისტროში წარმოადგინა მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიში. 

2019 წლის 15 ოქტომბერს შპს „აისმა“ სამინისტროში აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით წარმოადგინა დამატებითი/დაზუსტებული დოკუმენტაცია, რაზეც სამინისტრომ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით თავიდან დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება. (იხ. განცხადების ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17044). შესაბამისად შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიღების ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 17 დეკემბერი. 

ამასთან გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის და ,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 22 თებერვლის N22-94 ბრძანების შესაბამისად, სამინისტრომ 2019 წლის 26 ნოემბერს უზრუნველყო საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაციის განთავსება სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17048 ).

2020 წლის 7 თებერვალს შპს „აისის“ მიერ (იხ. დანართი წერილი N2039) წარმოდგენილი იქნა დამატებითი ინფორმაცია და თანდართული დოკუმენტაცია შესაბამისი განმარტებებით, მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტზე  (იხ. დანართი 1,2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,). 

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge